Tag: wykaszanie ciekow i kanalow

Trwa wykaszanie traw i chwastów porastających kanały

Siedem firm, prowadzi prace konserwacyjne na 31 kanałach, rzece Długiej, a także nad Stawami Brustmana. Mieszkańcy mogą obserwować ekipy, które często ręcznie koszą wybujałe trawy i chwasty porastające skarpy kanałów. Wykaszanie nie tylko poprawi estetykę, ale przede wszystkim wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców – spiętrzająca się w ciekach woda nie będzie zagrażać podtopieniami. Zarząd Zieleni m.st. […]

Pokaż inne artykuły