Tag: Światowy Dzień Dzikiej Przyrody

Chronimy dziką przyrodę

Dziś Światowy Dzień Dzikiej Przyrody! W Warszawie opiekujemy się miejscami, w których przyroda rozwija się spontanicznie, tworząc siedliska dla zwierząt i roślin chronionych gatunków. Przykładami są lasy łęgowe nad Wisłą, rezerwat Jeziorko Czerniakowskie czy strefy czwartej przyrody na Kopcu Powstania Warszawskiego. Na wszystkich terenach zieleni, którymi zarządza ZZW, wspieramy rozwój różnorodności biologicznej i ochronę dzikiej […]

Pokaż inne artykuły