Tag: Stawy Brustmana

Róże na nowych rabatach nad Stawami Brustmana

Dużo nowej zieleni i odnowiona ścieżka nad Stawami Brustmana

Stawy Brustmana na Bielanach stały się w tym roku jeszcze bardziej atrakcyjne, dostępne dla mieszkańców i różnorodne przyrodniczo. Przeprowadziliśmy tu prace pielęgnacyjno-porządkowe w obrębie drzew i krzewów – pod nadzorem ornitologicznym. Na skarpach nad wodą powstało wiele nowych rabat z krzewami, bylinami i trawami ozdobnymi. Rabaty usytuowane bezpośrednio przy chodniku zostały otoczone niskim płotkiem z […]

Pokaż inne artykuły
Widok z góry na Stawy Brustmana na Bielanach - duży zbiornik wodny, wokół nowo nasadzone trzciny, krzewy i byliny, pośrodku fontanna

Stawy Brustmana bardziej naturalne – zakończyliśmy prace

Zakończyliśmy prace renaturyzacyjne na Stawach Brustmana na Bielanach w ramach projektu unijnego „Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy” (Szuwar Warszawski). Stawy Brustmana stanowią istotny element warszawskiego ekosystemu oraz jedno z najważniejszych pierzowisk dla ptaków wodnych w tej części miasta. W okresie zimowym stanowią miejsce koncentracji ptaków blaszkodziobych i mew, których liczebność […]

Pokaż inne artykuły
Kaskada i staw w Parku Skaryszewskim, woda spływa po skałach, w tle zieleń drzew

Dziś Światowy Dzień Wody. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy przeciwdziała skutkom suszy

Dziś Światowy Dzień Wody. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy przeciwdziała skutkom suszy Dziś Światowy Dzień Wody! Zarząd Zieleni m.st. Warszawy włącza się w przeciwdziałanie skutkom suszy – jest jednym z głównych partnerów stołecznego programu ochrony zasobów wody Warszawy. Ograniczamy odpływ wód płynących kanałami warszawskimi do Wisły, przekierowujemy wody płynące w kanałach do miejsc, gdzie jest ona […]

Pokaż inne artykuły

Chronimy zagrożone gatunki związane z siedliskami wodnymi – w ramach unijnego projektu

W 2020 r. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy rozpoczął realizację projektu „Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy”.  Realizacja projektu o nr POIS.02.04.00-00-0033/18 jest możliwa dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, typ projektu 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i […]

Pokaż inne artykuły

22 nowe tratwy dla ptaków wodnych na terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Na początku marca na terenie warszawskich zbiorników Zarząd Zieleni m.st. Warszawy rozmieścił 22 tratwy dla ptaków wodnych, które służą im jako miejsce do gniazdowania i spoczynku. Nowe platformy pojawiły się na zbiornikach w Parku Arkadia, Kanale Piaseczyńskim i Parku Promenada. Od zeszłego roku na Stawach Brustmana na Bielanach ptaki mogą skorzystać z 5 tratw. Na […]

Pokaż inne artykuły