Tag: retencja

Chronimy zagrożone gatunki związane z siedliskami wodnymi – w ramach unijnego projektu

W 2020 r. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy rozpoczął realizację projektu „Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy”.  Realizacja projektu o nr POIS.02.04.00-00-0033/18 jest możliwa dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, typ projektu 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i […]

Pokaż inne artykuły

„Warszawa chwyta wodę” – program zrównoważonego korzystania z wód powierzchniowych i opadowych

Adaptacja do zmian klimatu, w tym szczególnie gwałtownych zjawisk pogodowych, intensywnych opadów, fal upałów, czy przeciągających się okresów suszy, to zadanie, które zakończy się sukcesem tylko wtedy, gdy wszyscy mający wpływ na wygląd i funkcjonowanie przestrzeni miasta potraktują ten problem poważnie. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, który jest odpowiedzialny za zarządzanie terenami zieleni i gospodarowanie wodami […]

Pokaż inne artykuły