Tag: renaturalizacja zbiorników wodnych

Ostatni etap prac w ramach projektu „Szuwar Warszawski”

Od ubiegłego roku realizujemy w Warszawie projekt Szuwar Warszawski, którego celem jest ochrona różnorodności biologicznej. Właśnie rozpoczęliśmy najważniejszy etap projektu, czyli renaturyzację zbiorników i cieków wodnych. Chcemy przywrócić ich naturalny stan – sprawić, by w stolicy wyrosły szuwary. W efekcie poprawią się warunki życia ptaków, płazów i innych zanikających gatunków zwierząt związanych z siedliskami wodnymi […]

Pokaż inne artykuły