Tag: Projekt Unijny

Założyliśmy platformy pływające dla zagrożonych gatunków ptaków wodnych

W ramach realizacji projektu unijnego „Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy” Zarząd Zieleni m.st. Warszawy tworzy nowe miejsca bytowania dla ptaków wodnych i płazów. Platformy pływające pojawiły się na Jeziorze Powsinkowskim oraz Kanale Piaseczyńskim. Chronimy zagrożoną rybitwę czarną Na Jeziorze Powsinkowskim umieściliśmy 20 platform lęgowych w maju br. Platformy służą przede […]

Pokaż inne artykuły

Poprawa drożności i powiązań Głównego Korytarza Północno-Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy

Korytarze ekologiczne to obszary linearne, umożliwiające migrację zwierząt, roślin lub grzybów. Prawidłowe funkcjonowanie i struktura korytarzy ekologicznych są szczególnie istotne w zmienionym antropogenicznie krajobrazie o mozaikowej, rozczłonkowanej strukturze, gdzie poszczególne siedliska gatunków występują w postaci tzw. płatów, oddzielonych od siebie przestrzennie. Korytarze ekologiczne umożliwiają wędrówki zwierząt w poszukiwaniu pożywienia, nowych miejsc bytowania i rozrodu. Zapobiegają […]

Pokaż inne artykuły