Tag: ochrona ptaków wodnych

Tabliczka w Parku Dolinka Służewska przestrzegająca przed dokarmianie ptaków chlebem i resztkami jedzenia. W tle staw i kaczki

Pieczywo i resztki szkodzą ptakom

Dokarmianie ptaków pieczywem i resztkami jedzenia może wywołać choroby, odwodnienie organizmu i zatrucia pokarmowe Dokarmiane ptaki rezygnują z naturalnego pokarmu lub jedzą go mniej Naturalny pokarm jest bardziej zbilansowany i wartościowy, niż pokarm podawany przez ludzi Dokarmianie powoduje zmiany w zachowaniu ptaków, w tym: zanik migracji, zmniejszanie dystansu do człowieka, uzależnienie od człowieka, zaburzenia w […]

Pokaż inne artykuły

Założyliśmy platformy pływające dla zagrożonych gatunków ptaków wodnych

W ramach realizacji projektu unijnego „Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy” Zarząd Zieleni m.st. Warszawy tworzy nowe miejsca bytowania dla ptaków wodnych i płazów. Platformy pływające pojawiły się na Jeziorze Powsinkowskim oraz Kanale Piaseczyńskim. Chronimy zagrożoną rybitwę czarną Na Jeziorze Powsinkowskim umieściliśmy 20 platform lęgowych w maju br. Platformy służą przede […]

Pokaż inne artykuły

22 nowe tratwy dla ptaków wodnych na terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Na początku marca na terenie warszawskich zbiorników Zarząd Zieleni m.st. Warszawy rozmieścił 22 tratwy dla ptaków wodnych, które służą im jako miejsce do gniazdowania i spoczynku. Nowe platformy pojawiły się na zbiornikach w Parku Arkadia, Kanale Piaseczyńskim i Parku Promenada. Od zeszłego roku na Stawach Brustmana na Bielanach ptaki mogą skorzystać z 5 tratw. Na […]

Pokaż inne artykuły