Tag: Nowa Prochownia

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy rozwiązał umowę dzierżawy ze spółką Dapius

W dniu 7 grudnia 2022 r. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy rozwiązał umowę dzierżawy bez okresu wypowiedzenia ze spółką Dapius, która dzierżawiła teren wraz z budynkiem („Nowa Prochownia”) w Parku im. S. Żeromskiego. ZZW podjął decyzję o rozwiązaniu umowy, ponieważ Dzierżawca naruszył jej zapisy, tj.: w dniach 26-28 listopada Dzierżawca nie zrealizował dwóch wydarzeń z programu […]

Pokaż inne artykuły