Tag: las łęgowy

Chronimy dziką przyrodę

Dziś Światowy Dzień Dzikiej Przyrody! W Warszawie opiekujemy się miejscami, w których przyroda rozwija się spontanicznie, tworząc siedliska dla zwierząt i roślin chronionych gatunków. Przykładami są lasy łęgowe nad Wisłą, rezerwat Jeziorko Czerniakowskie czy strefy czwartej przyrody na Kopcu Powstania Warszawskiego. Na wszystkich terenach zieleni, którymi zarządza ZZW, wspieramy rozwój różnorodności biologicznej i ochronę dzikiej […]

Pokaż inne artykuły
Czwarta przyroda na Kopcu Powstania Warszawskiego

Czwarta przyroda w parku na Czerniakowie

Trwa modernizacja Parku Akcji „Burza”, w którym znajduje się Kopiec Powstania Warszawskiego. Jednym z najważniejszych elementów zagospodarowania krajobrazowego jest przyroda, która przez dekady rozwijała się na gruzach i spontanicznie zajmowała teren kopca. Przyroda ruderalna jest i pozostanie wyjątkową atrakcją tego miejsca. Kopiec Powstania Warszawskiego jest ewenementem w skali miasta – zieloną wyspą niepowiązaną z innymi […]

Pokaż inne artykuły