Tag: Dzielnic Wisła

Nowe warunki i nowi dzierżawcy na bulwarach wiślanych

W listopadzie 2022 r. Rada m.st. Warszawy przyjęła uchwałę, w ramach której zmienione zostały m.in. zasady dzierżawy miejskich budynków. Nowe rozwiązania mają sprzyjać prowadzeniu działalności oraz zapewniać stabilność najmu. Dziś pierwszy przetarg na takich zasadach ogłosił Zarząd Zieleni. Miejska jednostka poszukuje dzierżawców na bulwarach wiślanych. Postępowanie dotyczy wydzierżawienia terenów na Bulwarze Flotylli Wiślanej przy Płycie […]

Pokaż inne artykuły