Tag: Dolina Środkowej Wisły

Poprawa drożności i powiązań Głównego Korytarza Północno-Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy

Korytarze ekologiczne to obszary linearne, umożliwiające migrację zwierząt, roślin lub grzybów. Prawidłowe funkcjonowanie i struktura korytarzy ekologicznych są szczególnie istotne w zmienionym antropogenicznie krajobrazie o mozaikowej, rozczłonkowanej strukturze, gdzie poszczególne siedliska gatunków występują w postaci tzw. płatów, oddzielonych od siebie przestrzennie. Korytarze ekologiczne umożliwiają wędrówki zwierząt w poszukiwaniu pożywienia, nowych miejsc bytowania i rozrodu. Zapobiegają […]

Pokaż inne artykuły