ogłoszenie_ZZW_DAG_16_2020_sprzątaczka | Sprzątaczka w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Zarządu Zieleni m.st. Warszawy (stanowisko obsługi)