Wzory oświadczeń_pomocnicze | Robotnik wysoko wykwalifikowany w Dziale Wisła (stanowisko obsługi)