wzory oświadczeń_obsługa_dostępność | Sprzątaczka w Dziale Administracyjno-Gospodarczym (stanowisko pomocnicze)