wzory oświadczeń_dostępność | Inspektor ds. organizacyjnych w Dziale Organizacji Wewnętrznej