wzory oświadczeń_dostępność | Inspektor ds. zamówień publicznych w Dziale Zamówień Publicznych