wzory oświadczeń_dostępność | Główny specjalista ds. zamówień publicznych w Dziale Zamówień Publicznych