wzory oświadczeń | Główny Specjalista ds. nadzoru budowlanego /inspektor nadzoru budowlanego/ w Dziale Nadzoru Budowlanego