Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Praca

Wzory oświadczeń dla kandydatów biorących udział w naborze o zatrudnienie w Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy

Zastępca Kierownika Działu Komunikacji Społecznej
Share

Postępowanie, w którym  nie upłynął termin składania aplikacji

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DSP.111.7.22 | Wzory oświadczeń

Zobacz
Główny Specjalista ds. nadzoru budowlanego /inspektor nadzoru budowlanego/ w Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy
Share

Postępowanie, w którym nie upłynął termin składania aplikacji

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DSP.111.5.2022 | Wzory oświadczeń

Zobacz
Inspektor ochrony danych w Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy
Share

Postępowanie, w którym nie upłynął termin składania aplikacji

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DSP.111.2.2022-IOD | Wzory oświadczeń

Zobacz
Sekretarka w Dziale Organizacji Wewnętrznej - zastępstwo
Share

Postępowanie, w którym upłynął termin składania aplikacji

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DOW.26.2021 | Wzory oświadczeń

Zobacz
Radca prawny w Dziale Radców Prawnych Zarządu Zieleni m.st. Warszawy
Share

Zakończono postępowanie rekrutacyjne.

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DRP.111.39.21 | Wyniki naboru

Zobacz
Starszy Referent ds. projektów w Dziale Uzgodnień Dokumentacji Projektowej
Share

Postępowanie, w którym  upłynął termin składania aplikacji

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DUD.111.38.21 | Wzory oświadczeń

Zobacz
Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego Zarządu Zieleni m.st. Warszawy
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DAG.111.37.21 | Wyniki naboru

Zobacz
Starszy Referent ds. ogrodnictwa w Dziale Rejonu Ogrodniczego 5
Share

Zakończono postępowanie rekrutacyjne.

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DRO5.111.36.21 | Wyniki naboru

Zobacz
Sekretarka w Dziale Organizacji Wewnętrznej - zastępstwo
Share

Postępowanie, w którym upłynął termin składania aplikacji

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DOW.25.2021 | Wzory oświadczeń

Zobacz
Starszy Referent ds. komunikacji społecznej w Dziale Komunikacji Społecznej
Share

Zakończono postępowanie rekrutacyjne.

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DKS.111.35.21 | Wyniki naboru

Zobacz
Starszy referent ds. finansowo-gospodarczych w Dziale Administrowania Majątkiem
Share

Zakończono postępowanie rekrutacyjne.

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DAM.111.34.21 | Wyniki naboru

Zobacz
Inspektor ds. ogrodnictwa w Dziale Rejonu Ogrodniczego 8
Share

Zakończono postępowanie rekrutacyjne.

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DR08.111.33.21 | Wyniki naboru

Zobacz
Starszy konserwator w Dziale Rozwoju Wód (stanowisko obsługi)
Share

Postępowanie, w którym upłynął termin składania aplikacji

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DRW.24.2021 | Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów | Wzór zgody

Zobacz
Starszy Referent ds. projektów w Dziale Uzgodnień Dokumentacji Projektowej
Share

Zakończono postępowanie rekrutacyjne.

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DUD.111.32.21 | Wyniki naboru

Zobacz
Inspektor ds. projektów w Dziale Rozwoju Zieleni - zastępstwo
Share

Postępowanie, w którym upłynął termin składania aplikacji

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DRZ.23.21 | Wzory oświadczeń

Zobacz
Starszy Specjalista ds. budżetu obywatelskiego w Dziale Budżetu Obywatelskiego
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DBO.111.31.21 | Wynik naboru

Zobacz
Inspektor ds. ogrodnictwa w Dziale Rejonu Ogrodniczego 5
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DRO5.111.30.21 | Wyniki naboru

Zobacz
Inspektor ds. ogrodnictwa w Dziale Rejonu Ogrodniczego 8
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DRO8.111.29.21 | Wyniki naboru

Zobacz
Inspektor ds. finansowo-gospodarczych w Dziale Administracyjno-Gospodarczym
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DAG.111.28.21 | Wynik naboru

Zobacz
Inspektor ds. projektów w Dziale Uzgodnień Dokumentacji Projektowej
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DUD.111.27.21 | Wynik naboru

Zobacz
Główny Specjalista ds. nadzoru budowlanego /inspektor nadzoru budowlanego/ w Dziale Nadzoru Budowlanego
Share

Zakończono postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DNB.111.26.21 | Wyniki naboru

Zobacz
Kierowca samochodu osobowego w Dziale Organizacji Wewnętrznej (stanowisko obsługi)
Share

Postępowanie, w którym upłynął termin składania aplikacji

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DOW.22.2021 | Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów | Wzór zgody

Zobacz
Pomoc administracyjna w Dziale Organizacji Wewnętrznej (stanowisko pomocnicze)
Share

Postępowanie, w którym upłynął termin składania aplikacji

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DOW.21.2021 | Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów | Wzór zgody

Zobacz
Starszy Specjalista ds. budżetu obywatelskiego w Dziale Budżetu Obywatelskiego
Share

Zakończono postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DBO.111.25.21 | Wynik

Zobacz
Starszy Specjalista ds. komunikacji społecznej w Dziale Komunikacji Społecznej
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DKS.111.24.21 | Wynik naboru

Zobacz
Starszy Specjalista ds. komunikacji społecznej w Dziale Komunikacji Społecznej
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DKS.111.23.21 | Wynik naboru

Zobacz
Referent ds. finansowo-księgowych w Dziale Finansowo-Księgowym - zastępstwo
Share

Postępowanie, w którym upłynął termin składania aplikacji

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DFK.20.21 | Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów | Wzór zgody

Zobacz
Inspektor ds. komunikacji społecznej w Dziale Komunikacji Społecznej
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DKS.111.22.21 | Wyniki naboru

Zobacz
Starszy Specjalista ds. komunikacji społecznej w Dziale Komunikacji Społecznej
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DKS.111.21.21 | Wyniki naboru

Zobacz
Główny Specjalista ds. nadzoru budowlanego /inspektor nadzoru budowlanego/ w Dziale Nadzoru Budowlanego
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DNB.111.20.21 | Wynik naboru

Zobacz
Starszy Specjalista ds. komunikacji społecznej w Dziale Komunikacji Społecznej
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DKS.111.19.21 | Wyniki naboru

Zobacz
Główny Specjalista ds. nadzoru budowlanego /inspektor nadzoru budowlanego/ w Dziale Nadzoru Budowlanego
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DNB.111.18.21 | Wynik naboru

Zobacz
Pomoc administracyjna w Dziale Uzgodnień Dokumentacji Projektowej (stanowisko pomocnicze)
Share

Postępowanie, w którym upłynął termin składania aplikacji

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DUD.19.2021 | Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów | Wzór zgody

Zobacz
Pomoc administracyjna w Dziale Uzgodnień Dokumentacji Projektowej (stanowisko pomocnicze)
Share

Postępowanie, w którym upłynął termin składania aplikacji

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DUD.18.2021 | Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów | Wzór zgody

Zobacz
Inspektor ds. budżetu obywatelskiego w Dziale Budżetu Obywatelskiego
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DBO.111.17.21 | Wynik naboru

Zobacz
Starszy Referent ds. ogrodnictwa w Dziale Rejonu Ogrodniczego 4
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DRO.111.17.21 | Wyniki naboru

Zobacz
Inspektor ds. projektów w Dziale Rozwoju Zieleni - zastępstwo
Share

Postępowanie, w którym upłynął termin składania aplikacji

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DRZ.17.21 | Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów | Wzór zgody

Zobacz
Główny Specjalista ds. nadzoru budowlanego - zastępstwo
Share

Postępowanie, w którym upłynął termin składania aplikacji

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DNB.16.21 | Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów | Wzór zgody

Zobacz
Pomoc administracyjna w Dziale Dokumentacji Projektowej (stanowisko pomocnicze)
Share

Postępowanie, w którym upłynął termin składania aplikacji

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DUD.15.2021 | Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów | Wzór zgody

Zobacz
Pomoc administracyjna w Dziale Rozwoju Zieleni (stanowisko pomocnicze)
Share

Postępowanie, w którym upłynął termin składania aplikacji

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DRZ.14.2021 | Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów | Wzór zgody

Zobacz
Zastępca Kierownika Działu Komunikacji Społecznej
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DKS.111.15.21 | Wyniki naboru

Zobacz
Inspektor ds. nieruchomości w Dziale Zarządzania Nieruchomościami
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DZN.111.14.21 | Wyniki naboru

Zobacz
Główny Specjalista ds. nadzoru budowlanego / Inspektor nadzoru budowlanego w Dziale Nadzoru Budowlanego - zastępstwo
Share

Postępowanie, w którym upłynął termin składania aplikacji

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DNB.13.21 | Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów | Wzór zgody

Zobacz
Główny Specjalista ds. nadzoru budowlanego / Inspektor nadzoru budowlanego w Dziale Nadzoru Budowlanego - zastępstwo
Share

Postępowanie, w którym upłynął termin składania aplikacji

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DNB.12.21 | Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów | Wzór zgody

Zobacz
Inspektor ds. ogrodnictwa w Dziale Rozwoju Wód
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DRW.111.13.21 | Wynik naboru

Zobacz
Inspektor ds. finansowo-gospodarczych w Dziale Administracyjno-Gospodarczym
Share

Zakończono postępowanie rekrutacyjne.

ZAŁĄCZNIKI: Wyniki naboru

Zobacz
Starszy Referent w Dziale Komunikacji Społecznej - zastępstwo
Share

Postępowanie, w którym upłynął termin składania aplikacji

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DKS.11.21 | Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów | Wzór zgody

Zobacz
Starszy Referent ds. organizacji budżetu w Dziale Organizacji Budżetu
Share

Zakończono postępowanie rekrutacyjne.

ZAŁĄCZNIKI: Wyniki naboru

Zobacz
Starszy Referent ds. projektów w Dziale Uzgodnień Dokumentacji Projektowej
Share

Zakończono postępowanie rekrutacyjne.

ZAŁĄCZNIKI: Wyniki naboru

Zobacz
Starszy konserwator w Dziale Rozwoju Wód (stanowisko obsługi)
Share

Postępowanie, w którym upłynął termin składania aplikacji

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DRW.10.2021 | Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów | Wzór zgody

Zobacz
Inspektor ds. projektów w Dziale Rozwoju Zieleni - zastępstwo
Share

Postępowanie, w którym upłynął termin składania aplikacji

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DRZ.9.21 | Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów | Wzór zgody

Zobacz
Starszy konserwator w Dziale Administracyjno-Gospodarczym (stanowisko obsługi)
Share

Postępowanie, w którym upłynął termin składania aplikacji

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DAG.8.2021 | Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów | Wzór zgody

Zobacz
Starszy konserwator w Dziale Rozwoju Wód (stanowisko obsługi)
Share

Postępowanie, w którym upłynął termin składania aplikacji

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DRW.7.2021 | Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów | Wzór zgody

Zobacz
Inspektor ds. windykacji w Zespole ds. windykacji
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.ZWI.111.9.21 | Wynik naboru

Zobacz
Starszy referent ds. płac w Dziale Spraw Pracowniczych
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DSP.111.8.21 | Wyniki naboru

Zobacz
Referent ds. kontroli w Zespole ds. kontroli
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.ZKO.111.7.21 | Wynik naboru

Zobacz
Główny Specjalista ds. komunikacji społecznej w Dziale Komunikacji Społecznej
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DKS.111.6.21 | Wynik naboru

Zobacz
Inspektor ds. projektów w Dziale Rozwoju Zieleni - zastępstwo
Share

Postępowanie, w którym upłynął termin składania aplikacji

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DRZ.6.21 | Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów | Wzór zgody

Zobacz
Inspektor ds. projektów w Dziale Rozwoju Zieleni
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DRZ.111.3.21 | Wynik naboru

Zobacz
Główny Specjalista ds. windykacji w Zespole ds. windykacji
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.ZWI.111.5.21 | Wyniki naboru

Zobacz
Radca prawny w Zespole ds. windykacji
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.ZWI.111.4.21 | Wynik naboru

Zobacz
Pomoc administracyjna w Dziale Uzgodnień Dokumentacji Projektowej (stanowisko pomocnicze)
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DUD.5.2021

Zobacz
Pomoc administracyjna w Dziale Finansowo-Księgowym (stanowisko pomocnicze)
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DFK.4.2021

Zobacz
Sekretarka w Dziale Organizacji Wewnętrznej
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DOW.3.2021

Zobacz
Pomoc administracyjna w Dziale Organizacji Wewnętrznej
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DOW.2.2021

Zobacz
Referent ds. organizacyjnych w Dziale Organizacji Wewnętrznej
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DOW.111.2.2021 | Wynik naboru

Zobacz
Inspektor ds. ogrodnictwa w Dziale Rejonu Ogrodniczego 7
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: ZZW.DRO7.1.2021

Zobacz
Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DSP.111.1.2021 | Wynik naboru

Zobacz
Główny Specjalista ds. projektów w Dziale Rozwoju Zieleni
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DRZ.24.2020

Zobacz
Starszy konserwator w Dziale Rozwoju Wód (stanowisko obsługi)
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DRW.23.2020

Zobacz
Inspektor ds. ogrodnictwa w Dziale Rejonu Ogrodniczego 7
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DR07.22.2020

Zobacz
Główny specjalista ds. projektów w Dziale Rozwoju Zieleni
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DRZ.21.2020

Zobacz
Kierownik Działu Budżetu Obywatelskiego
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DB0.111.43.20 | Wynik naboru

Zobacz
Sprzątaczka w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Zarządu Zieleni m.st. Warszawy (stanowisko obsługi)
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DAG.20.2020

Zobacz
Inspektor ds. ogrodnictwa w Dziale Rejonu Ogrodniczego 7
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DR07.19.2020

Zobacz
Starszy referent w Dziale Komunikacji Społecznej
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DKS.18.2020

Zobacz
Inspektor ds. ogrodnictwa w Dziale Rejonu Ogrodniczego 8
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DR08.111.42.20 | Wynik naboru

Zobacz
Starszy konserwator w Dziale Rozwoju Wód (stanowisko obsługi)
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DRW.17.2020

Zobacz
Główny specjalista ds. kosztorysowania w Dziale Nadzoru Budowlanego
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DNB.111.41.20 | Wynik Naboru

Zobacz
Sprzątaczka w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Zarządu Zieleni m.st. Warszawy (stanowisko obsługi)
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DAG.16.2020

Zobacz
Inspektor ds. kontroli wewnętrznej w Wieloosobowym stanowisku ds. kontroli wewnętrznej
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.SKW.111.40.20 | Wyniki naboru

Zobacz
Główny specjalista ds. kontroli wewnętrznej w Wieloosobowym stanowisku ds. kontroli wewnętrznej
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.SKW.111.38.20 | Wynik naboru

Zobacz
Główny Specjalista ds. projektów w Dziale Wisła Zarządu Zieleni m.st. Warszawy
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: ZZW.DW.111.39.20 | Wyniki naboru

Zobacz
Inspektor ds. ogrodnictwa w Dziale Rejonu Ogrodniczego 8 Zarządu Zieleni m.st. Warszawy
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: ZZW.DRO8.111.37.20 | Wynik naboru

Zobacz
Główny Specjalista ds. kosztorysowania w Dziale Nadzoru Budowlanego Zarządu Zieleni m.st. Warszawy
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: ZZW.DNB.111.36.20 | Wynik naboru

Zobacz
Starszy Referent ds. dendrologii w Dziale Koordynacji Ogrodniczej Zarządu Zieleni m.st. Warszawy
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: ZZW.DKO.111.35.20 | Wyniki naboru

Zobacz
Starszy konserwator w Dziale Rozwoju Wód Zarządu Zieleni m.st. Warszawy (stanowisko obsługi)
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DRW.15.2020

Zobacz
Pomoc administracyjna w Dziale Wisła (stanowisko pomocnicze)
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DW.14.2020

Zobacz
Zastępca Kierownika Działu Komunikacji Społecznej
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DKS.111.34.20 | Wynik naboru

Zobacz
Starszy konserwator w Dziale Rozwoju Wód Zarządu Zieleni m.st. Warszawy (stanowisko obsługi)
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DRW.13.2020

Zobacz
Starszy specjalista ds. kontroli wewnętrznej w Wieloosobowym stanowisku ds. kontroli wewnętrznej
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.SKW.111.33.20 | Wynik naboru

Zobacz
Główny specjalista ds. kontroli wewnętrznej w Wieloosobowym stanowisku ds. kontroli wewnętrznej
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.SKW.111.32.20 | Wynik naboru

Zobacz
Referent ds. projektów w Dziale Rozwoju Zieleni
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DRZ.111.31.20 | Wyniki naboru

Zobacz
Inspektor ds. finansowo - księgowych w Dziale Finansowo – Księgowym Zarządu Zieleni m. st. Warszawy
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DFK.111.30.20 | Wyniki naboru

Zobacz
Inspektor ds. finansowo - księgowych w Dziale Finansowo – Księgowym Zarządu Zieleni m. st. Warszawy
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DFK.111.29.20 | Wyniki naboru

Zobacz
Inspektor ds. projektów w Dziale Rozwoju Zieleni Zarządu Zieleni m.st. Warszawy
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DRZ.111.28.20 | Wyniki naboru

Zobacz
Główny Specjalista ds. remontów i konserwacji w Dziale Rozwoju Wód
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DRW.111.27.20 | Wyniki naboru

Zobacz
Główny Specjalista ds. kosztorysowania w Dziale Nadzoru Budowlanego
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DNB.111.26.20 | Wynik naboru

Zobacz
Inspektor ds. remontów i konserwacji w Dziale Administracyjno – Gospodarczym
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DAG.111.25.20 | Wyniki naboru

Zobacz
Konserwator w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Zarządu Zieleni m.st. Warszawy (stanowisko obsługi)
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DAG.12.2020

Zobacz
Starszy konserwator w Dziale Rozwoju Wód Zarządu Zieleni m.st. Warszawy (stanowisko obsługi)
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DRW.11.2020

Zobacz
Zastępca Kierownika Działu Komunikacji Społecznej
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DKS.111.24.20 | Wynik naboru

Zobacz
Inspektor ds. komunikacji społecznej w Dziale Komunikacji Społecznej
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DKS.111.23.20 | Wynik naboru

Zobacz
Starszy referent ds. dendrologii w Dziale Koordynacji Ogrodniczej
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DKO.111.22.20 | Wyniki naboru

Zobacz
Inspektor ds. dendrologii w Dziale Koordynacji Ogrodniczej (3 etaty)
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DKO.111.21.20 | Wyniki naboru

Zobacz
Główny specjalista ds. dendrologii w Dziale Koordynacji Ogrodniczej
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DKO.111.20.20 | Wynik naboru

Zobacz
Robotnik gospodarczy w Dziale Administracyjno-Gospodarczym (stanowisko obsługi)
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DAG.10.2020

Zobacz
Inspektor ds. projektów w Dziale Uzgodnień Dokumentacji Projektowej
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DUD.111.19.20

Zobacz
Starszy Referent ds. nieruchomości w Dziale Zarządzania Nieruchomościami
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DRO_.111.15.20

Zobacz
Inspektor ds. nieruchomości w Dziale Zarządzania Nieruchomościami
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DRO_.111.14.20

Zobacz
Inspektor ds. ogrodnictwa
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DRO.111.16.20 | Wynik naboru

Zobacz
Starszy Referent ds. ogrodnictwa w Dziale Rejonu Ogrodniczego 9
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DRO9.111.17.20

Zobacz
Główny Specjalista ds. remontów i konserwacji w Dziale Administracyjno – Gospodarczym
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DAG.111.18.20

Zobacz
Sprzątaczka w Dziale Administracyjno-Gospodarczym (stanowisko obsługi)
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DAG.9.2020

Zobacz
Sprzątaczka w Dziale Administracyjno-Gospodarczym (stanowisko obsługi)
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DAG.8.2020

Zobacz
Starszy Referent w Dziale Komunikacji Społecznej - zastępstwo
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DKS.7.2020

Zobacz
Sekretarka w Dziale Organizacji Wewnętrznej
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DOW.6.2020

Zobacz
Główny Specjalista ds. remontów i konserwacji w Dziale Administracyjno-Gospodarczym
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DAG.111.13.20

Zobacz
Inspektor ds. budżetu obywatelskiego w Dziale Budżetu Obywatelskiego (2 etaty)
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DBO.111.12.20

Zobacz
Kierownik Działu Budżetu Obywatelskiego
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DBO.111.11.20

Zobacz
Starszy specjalista ds. projektów w Dziale Rozwoju Zieleni (2 etaty)
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DRZ.111.10.20

Zobacz
Główny specjalista ds. kosztorysowania w Dziale Nadzoru Budowlanego
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DNB.111.9.20

Zobacz
Robotnik gospodarczy w Dziale Administracyjno-Gospodarczym (stanowisko obsługi)
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DAG.5.2020

Zobacz
Inspektor ds. budżetu obywatelskiego w Dziale Budżetu Obywatelskiego
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DBO.111.8.20

Zobacz
Starszy referent ds. ogrodnictwa w Działach: DRO4, DRO9
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DRO.111.7.20

Zobacz
Inspektor ds. ogrodnictwa w Działach: DRO1, DRO2, DRO3, DRO5, DRO6, DRO7, DRO8, DRO9, DW
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DRO.111.6.20

Zobacz
Konserwator w Dziale Administracyjno-Gospodarczym (stanowisko obsługi)
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DAG.4.2020

Zobacz
Sekretarka w Dziale Organizacji Wewnętrznej - zastępstwo
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DOW.3.2020

Zobacz
Pomoc administracyjna w Dziale Organizacji Wewnętrznej (stanowisko pomocnicze)
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DOW.2.2020

Zobacz
Starszy specjalista ds. projektów w Dziale Rozwoju Zieleni (2 etaty)
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DRZ.111.5.20

Zobacz
Inspektor ds. kadr w Dziale Spraw Pracowniczych
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DSP.111.4.20

Zobacz
Pomoc administracyjna w Dziale Administracyjno-Gospodarczym (stanowisko pomocnicze)
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.1.2020 |

Zobacz
Inspektor ds. remontów i konserwacji w Dziale Administracyjno-Gospodarczym
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW/111/3/20

Zobacz
Główny Specjalista ds. kosztorysowania w Dziale Nadzoru Budowlanego
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW/111/2/20

Zobacz
Radca prawny w Dziale Radców Prawnych
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW/111/1/20

Zobacz
Newsletter
Share
Secured By miniOrange