Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Praca

Wzory oświadczeń dla kandydatów biorących udział w naborze o zatrudnienie w Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy

Inspektor ds. kontroli wewnętrznej w Wieloosobowym stanowisku ds. kontroli wewnętrznej
Share

Postępowanie, w którym nie upłynął termin składania aplikacji

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.SKW.111.40.20 | Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów | Wzór zgody

Zobacz
Główny specjalista ds. kontroli wewnętrznej w Wieloosobowym stanowisku ds. kontroli wewnętrznej
Share

Postępowanie, w którym nie upłynął termin składania aplikacji

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.SKW.111.38.20 | Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów | Wzór zgody

Zobacz
Główny Specjalista ds. projektów w Dziale Wisła Zarządu Zieleni m.st. Warszawy
Share

Postępowanie, w którym upłynął termin składania aplikacji

ZAŁĄCZNIKI: ZZW.DW.111.39.20 | Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów | Wzór zgody

Zobacz
Inspektor ds. ogrodnictwa w Dziale Rejonu Ogrodniczego 8 Zarządu Zieleni m.st. Warszawy
Share

Postępowanie, w którym upłynął termin składania aplikacji

ZAŁĄCZNIKI: ZZW.DRO8.111.37.20 | Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów | Wzór zgody

Zobacz
Główny Specjalista ds. kosztorysowania w Dziale Nadzoru Budowlanego Zarządu Zieleni m.st. Warszawy
Share

Postępowanie, w którym upłynął termin składania aplikacji

ZAŁĄCZNIKI: ZZW.DNB.111.36.20 | Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów | Wzór zgody

Zobacz
Starszy Referent ds. dendrologii w Dziale Koordynacji Ogrodniczej Zarządu Zieleni m.st. Warszawy
Share

Postępowanie, w którym upłynął termin składania aplikacji

ZAŁĄCZNIKI: ZZW.DKO.111.35.20 | Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów | Wzór zgody

Zobacz
Starszy konserwator w Dziale Rozwoju Wód Zarządu Zieleni m.st. Warszawy (stanowisko obsługi)
Share

Postępowanie, w którym upłynął termin składania aplikacji

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DRW.15.2020 | Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów | Wzór zgody - stanowiska pomocnicze i obsługi

Zobacz
Pomoc administracyjna w Dziale Wisła (stanowisko pomocnicze)
Share

Postępowanie, w którym upłynął termin składania aplikacji

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DW.14.2020 | Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów | Wzór zgody

Zobacz
Zastępca Kierownika Działu Komunikacji Społecznej
Share

Postępowanie, w którym upłynął termin składania aplikacji

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DKS.111.34.20 | Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów | Wzór zgody

Zobacz
Starszy konserwator w Dziale Rozwoju Wód Zarządu Zieleni m.st. Warszawy (stanowisko obsługi)
Share

Postępowanie, w którym upłynął termin składania aplikacji

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DRW.13.2020 | Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów | Wzór zgody - stanowiska pomocnicze i obsługi

Zobacz
Starszy specjalista ds. kontroli wewnętrznej w Wieloosobowym stanowisku ds. kontroli wewnętrznej
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.SKW.111.33.20 | Wynik naboru

Zobacz
Główny specjalista ds. kontroli wewnętrznej w Wieloosobowym stanowisku ds. kontroli wewnętrznej
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.SKW.111.32.20 | Wynik naboru

Zobacz
Referent ds. projektów w Dziale Rozwoju Zieleni
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DRZ.111.31.20 | Wyniki naboru

Zobacz
Inspektor ds. finansowo - księgowych w Dziale Finansowo – Księgowym Zarządu Zieleni m. st. Warszawy
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DFK.111.30.20 | Wyniki naboru

Zobacz
Inspektor ds. finansowo - księgowych w Dziale Finansowo – Księgowym Zarządu Zieleni m. st. Warszawy
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DFK.111.29.20 | Wyniki naboru

Zobacz
Inspektor ds. projektów w Dziale Rozwoju Zieleni Zarządu Zieleni m.st. Warszawy
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DRZ.111.28.20 | Wyniki naboru

Zobacz
Główny Specjalista ds. remontów i konserwacji w Dziale Rozwoju Wód
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DRW.111.27.20 | Wyniki naboru

Zobacz
Główny Specjalista ds. kosztorysowania w Dziale Nadzoru Budowlanego
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DNB.111.26.20 | Wynik naboru

Zobacz
Inspektor ds. remontów i konserwacji w Dziale Administracyjno – Gospodarczym
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DAG.111.25.20 | Wyniki naboru

Zobacz
Konserwator w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Zarządu Zieleni m.st. Warszawy (stanowisko obsługi)
Share

Postępowanie, w którym upłynął termin składania aplikacji

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DAG.12.2020 | Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów | Wzór zgody - stanowiska pomocnicze i obsługi

Zobacz
Starszy konserwator w Dziale Rozwoju Wód Zarządu Zieleni m.st. Warszawy (stanowisko obsługi)
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DRW.11.2020

Zobacz
Zastępca Kierownika Działu Komunikacji Społecznej
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DKS.111.24.20 | Wynik naboru

Zobacz
Inspektor ds. komunikacji społecznej w Dziale Komunikacji Społecznej
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DKS.111.23.20 | Wynik naboru

Zobacz
Starszy referent ds. dendrologii w Dziale Koordynacji Ogrodniczej
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DKO.111.22.20 | Wyniki naboru

Zobacz
Inspektor ds. dendrologii w Dziale Koordynacji Ogrodniczej (3 etaty)
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DKO.111.21.20 | Wyniki naboru

Zobacz
Główny specjalista ds. dendrologii w Dziale Koordynacji Ogrodniczej
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DKO.111.20.20 | Wynik naboru

Zobacz
Robotnik gospodarczy w Dziale Administracyjno-Gospodarczym (stanowisko obsługi)
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DAG.10.2020

Zobacz
Inspektor ds. projektów w Dziale Uzgodnień Dokumentacji Projektowej
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DUD.111.19.20 | Wynik naboru

Zobacz
Starszy Referent ds. nieruchomości w Dziale Zarządzania Nieruchomościami
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DRO_.111.15.20 | Wyniki naboru

Zobacz
Inspektor ds. nieruchomości w Dziale Zarządzania Nieruchomościami
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DRO_.111.14.20 | Wyniki naboru

Zobacz
Inspektor ds. ogrodnictwa
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DRO.111.16.20 | Wynik naboru

Zobacz
Starszy Referent ds. ogrodnictwa w Dziale Rejonu Ogrodniczego 9
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DRO9.111.17.20 | Wynik naboru

Zobacz
Główny Specjalista ds. remontów i konserwacji w Dziale Administracyjno – Gospodarczym
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DAG.111.18.20 | Wyniki naboru

Zobacz
Sprzątaczka w Dziale Administracyjno-Gospodarczym (stanowisko obsługi)
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DAG.9.2020

Zobacz
Sprzątaczka w Dziale Administracyjno-Gospodarczym (stanowisko obsługi)
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DAG.8.2020

Zobacz
Starszy Referent w Dziale Komunikacji Społecznej - zastępstwo
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DKS.7.2020

Zobacz
Sekretarka w Dziale Organizacji Wewnętrznej
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DOW.6.2020

Zobacz
Główny Specjalista ds. remontów i konserwacji w Dziale Administracyjno-Gospodarczym
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DAG.111.13.20 | Wynik naboru

Zobacz
Inspektor ds. budżetu obywatelskiego w Dziale Budżetu Obywatelskiego (2 etaty)
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DBO.111.12.20 | Wynik naboru

Zobacz
Kierownik Działu Budżetu Obywatelskiego
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DBO.111.11.20 | Wynik naboru

Zobacz
Starszy specjalista ds. projektów w Dziale Rozwoju Zieleni (2 etaty)
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DRZ.111.10.20 | Wynik naboru

Zobacz
Główny specjalista ds. kosztorysowania w Dziale Nadzoru Budowlanego
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DNB.111.9.20 | Wynik naboru

Zobacz
Robotnik gospodarczy w Dziale Administracyjno-Gospodarczym (stanowisko obsługi)
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DAG.5.2020

Zobacz
Inspektor ds. budżetu obywatelskiego w Dziale Budżetu Obywatelskiego
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DBO.111.8.20 | Wynik naboru

Zobacz
Starszy referent ds. ogrodnictwa w Działach: DRO4, DRO9
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DRO.111.7.20 | Wynik naboru

Zobacz
Inspektor ds. ogrodnictwa w Działach: DRO1, DRO2, DRO3, DRO5, DRO6, DRO7, DRO8, DRO9, DW
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DRO.111.6.20 | Wynik naboru

Zobacz
Konserwator w Dziale Administracyjno-Gospodarczym (stanowisko obsługi)
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DAG.4.2020

Zobacz
Sekretarka w Dziale Organizacji Wewnętrznej - zastępstwo
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DOW.3.2020

Zobacz
Pomoc administracyjna w Dziale Organizacji Wewnętrznej (stanowisko pomocnicze)
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DOW.2.2020

Zobacz
Starszy specjalista ds. projektów w Dziale Rozwoju Zieleni (2 etaty)
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DRZ.111.5.20 | Wynik naboru

Zobacz
Inspektor ds. kadr w Dziale Spraw Pracowniczych
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DSP.111.4.20 | Wynik naboru

Zobacz
Pomoc administracyjna w Dziale Administracyjno-Gospodarczym (stanowisko pomocnicze)
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.1.2020 |

Zobacz
Inspektor ds. remontów i konserwacji w Dziale Administracyjno-Gospodarczym
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW/111/3/20

Zobacz
Główny Specjalista ds. kosztorysowania w Dziale Nadzoru Budowlanego
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW/111/2/20

Zobacz
Radca prawny w Dziale Radców Prawnych
Share

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW/111/1/20

Zobacz
Newsletter
Share