Starszy specjalista ds. zamówień publicznych w Dziale Zamówień Publicznych

Postępowania, w którym upłynął termin składania aplikacji