ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin

Praca

Główny specjalista ds. kosztorysowania w Dziale Nadzoru Budowlanego

Postępowania, w którym nie upłynął termin składania aplikacji

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DSP.111.22.2024 | Wzory oświadczeń

Zobacz
Starszy referent ds. finansowo-gospodarczych w Dziale Administrowania Majątkiem

Postępowania, w którym nie upłynął termin składania aplikacji

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DSP.111.21.2024 | Wzory oświadczeń

Zobacz
Starszy specjalista ds. nieruchomości w Dziale Zarządzania Nieruchomościami

Postępowania, w którym nie upłynął termin składania aplikacji

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DSP.111.20.2024 | Wzory oświadczeń

Zobacz
Główny specjalista ds. programowych w Zespole ds. Programowych

Zakończone postępowania rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DSP.111.19.2024 | Wyniki naboru

Zobacz
Starszy specjalista ds. nieruchomości w Dziale Zarządzania Nieruchomościami

Zakończone postępowania rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DSP.111.18.2024 | Wyniki naboru

Zobacz
Informatyk w Dziale Organizacji Wewnętrznej

Zakończone postępowania rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DSP.111.17.2024 | Wynik naboru

Zobacz
Kierowca samochodu osobowego w Dziale Organizacji Wewnętrznej

Postępowania, w którym upłynął termin składania aplikacji

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DOW.5.2024 | Wzory oświadczeń

Zobacz
Sekretarka w Dziale Organizacji Wewnętrznej (stanowisko obsługi)

Postępowania, w którym upłynął termin składania aplikacji

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DOW.6.2024 | Wzory oświadczeń

Zobacz
Starszy specjalista ds. nieruchomości w Dziale Zarządzania Nieruchomościami

Zakończone postępowania rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DSP.111.16.2024 | Wynik naboru

Zobacz
Starszy specjalista ds. zamówień publicznych w Dziale Zamówień Publicznych

Zakończone postępowania rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DSP.111.15.2024 | Wynik naboru

Zobacz
Główny specjalista ds. projektów w Dziale Rozwoju Zieleni

Zakończone postępowania rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DSP.111.14.2024 | Wynik naboru

Zobacz
Starszy robotnik w Dziale Wisła

Zakończone postępowania rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DW.4.2024

Zobacz
Starszy referent ds. finansowo-gospodarczych w Dziale Wisła (Port Czerniakowski)

Zakończone postępowania rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DSP.111.13.2024 | Wynik naboru

Zobacz
Starszy specjalista ds. zamówień publicznych w Dziale Zamówień Publicznych

Zakończone postępowania rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DSP.111.12.2024 | Wynik naboru

Zobacz
Inspektor ds. remontów i konserwacji w Dziale Administracyjno-Gospodarczym

Zakończone postępowania rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DSP.111.11.2024 | Wynik naboru

Zobacz
Konserwator w Dziale Administracyjno-Gospodarczym (stanowisko obsługi)

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DAG.3.2024

Zobacz
Inspektor ds. dendrologii w Dziale Koordynacji Ogrodniczej

Zakończone postępowania rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DSP.111.10.2024 | Wyniki naboru

Zobacz
Starszy referent ds. dendrologii w Dziale Koordynacji Ogrodniczej

Zakończone postępowania rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DSP.111.9.2024 | Wyniki naboru

Zobacz
Starszy referent ds. opiniowania dokumentacji projektowej w Dziale Opiniowania Dokumentacji Projektowej

Zakończone postępowania rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DSP.111.8.2024

Zobacz
Starszy konserwator w Dziale Administracyjno-Gospodarczym (stanowisko pomocnicze)

Zakończone postępowania rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DAG.2.2024

Zobacz
Starszy konserwator w Dziale Administracyjno-Gospodarczym (stanowisko pomocnicze)

Zakończone postępowania rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DAG.1.2024

Zobacz
Inspektor ds. ogrodnictwa w Dziale Rejonu Ogrodniczego 1

Zakończone postępowania rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DSP.111.7.2024

Zobacz
Inspektor ds. budżetu obywatelskiego w Dziale Budżetu Obywatelskiego

Zakończone postępowania rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DSP.111.6.2024

Zobacz
Główny specjalista ds. finansowo-księgowych w Dziale Finansowo-Księgowym

Zakończone postępowania rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DSP.111.5.2024

Zobacz
Archiwista w Dziale Organizacji Wewnętrznej

Zakończone postępowania rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DSP.111.4.2024

Zobacz
Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego

Zakończone postępowania rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DSP.111.3.2024

Zobacz
Starszy specjalista ds. zamówień publicznych w Dziale Zamówień Publicznych

Zakończone postępowania rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DSP.111.2.2024

Zobacz
Inspektor ds. ogrodnictwa w Dziale Rejonu Ogrodniczego 4

Zakończone postępowania rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DSP.111.1.2024

Zobacz
Inspektor ds. ogrodnictwa w Dziale Rejonu Ogrodniczego 8

Zakończone postępowania rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DSP.111.34.2023

Zobacz
Starszy specjalista ds. finansowo-księgowych w Dziale Finansowo-Księgowym

Zakończone postępowania rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DSP.111.33.2023

Zobacz
Pomoc administracyjna w Dziale Edukacji (stanowisko pomocnicze)

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DE.9.2023

Zobacz
Starszy specjalista ds. zamówień publicznych w Dziale Zamówień Publicznych

Zakończone postępowania rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DSP.111.32.2023

Zobacz
Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego

Zakończone postępowania rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DSP.111.31.2023

Zobacz
Archiwista w Dziale Organizacji Wewnętrznej

Zakończone postępowania rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DSP.111.30.2023

Zobacz
Inspektor ds. projektów w Dziale Rozwoju Zieleni

Zakończone postępowania rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DSP.111.29.2023

Zobacz
Starszy specjalista ds. zamówień publicznych w Dziale Zamówień Publicznych

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DSP.111.28.2023

Zobacz
Archiwista w Dziale Organizacji Wewnętrznej

Zakończone postępowania rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DSP.111.27.2023

Zobacz
Starszy specjalista ds. zamówień publicznych w Dziale Zamówień Publicznych

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DSP.111.26.2023

Zobacz
Sekretarka w Dziale Organizacji Wewnętrznej

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DOW.8.2023

Zobacz
Pomoc administracyjna w Dziale Wisła (stanowisko pomocnicze)

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DW.7.2023

Zobacz
Starszy specjalista ds. zamówień publicznych w Dziale Zamówień Publicznych

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DSP.111.25.2023

Zobacz
Inspektor ds. ogrodnictwa w Dziale Rejonu Ogrodniczego 7 (Praga Północ, Targówek, Białołęka)

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DSP.111.24.2023

Zobacz
Starszy referent ds. komunikacji społecznej w Dziale Wisła

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DSP.111.23.2023

Zobacz
Starszy referent ds. kadr w Dziale Spraw Pracowniczych

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DSP.111.22.2023

Zobacz
Radca prawny w Dziale Radców Prawnych

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DSP.111.21.2023

Zobacz
Inspektor ds. projektów w Dziale Rozwoju Zieleni

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DSP.111.20.2023

Zobacz
Starszy referent ds. komunikacji społecznej w Dziale Wisła

Zakończone postępowania rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DSP.111.19.2023

Zobacz
Radca prawny w Dziale Radców Prawnych w Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy

Zakończone postępowania rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DSP.111.18.2023

Zobacz
Główny specjalista ds. zamówień publicznych w Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy

Zakończone postępowania rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DSP.111.17.2023

Zobacz
Kierownik Działu Zamówień Publicznych w Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy

Zakończone postępowania rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DSP.111.16.2023

Zobacz
Główny specjalista ds. edukacji w Dziale Edukacji

Zakończone postępowania rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DSP.111.15.2023

Zobacz
Główny specjalista ds. remontów i konserwacji w Dziale Rozwoju Wód

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DSP.111.14.2023

Zobacz
Radca prawny w Dziale Radców Prawnych

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DSP.111.13.2023

Zobacz
Inspektor ds. ogrodnictwa w Dziale Rejonu Ogrodniczego 7

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DSP.111.12.2023

Zobacz
Pomoc administracyjna w Dziale Administrowania Majątkiem (stanowisko pomocnicze)

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DAM.6.2023

Zobacz
Starszy specjalista ds. zamówień publicznych w Dziale Zamówień Publicznych

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DSP.111.11.2023

Zobacz
Starszy specjalista ds. zamówień publicznych w Dziale Zamówień Publicznych

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DSP.111.10.2023

Zobacz
Główny specjalista ds. nieruchomości w Dziale Zarządzania Nieruchomościami wymiar czasu pracy: 3/5 etatu

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DSP.111.9.2023

Zobacz
Starszy referent ds. komunikacji społecznej w Dziale Komunikacji Społecznej

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DKS.5.2023

Zobacz
Inspektor ds. finansowo-gospodarczych w Dziale Administracyjno-Gospodarczym

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DSP.111.8.2023

Zobacz
Starszy specjalista ds. zamówień publicznych w Dziale Zamówień Publicznych

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DSP.111.7.2023

Zobacz
Inspektor ds. ogrodnictwa w Dziale Rejonu Ogrodniczego 3

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DSP.111.6.2023

Zobacz
Sprzątaczka w Dziale Administracyjno-Gospodarczym (stanowisko pomocnicze)

Zakończone postępowanie rekrutacyje

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DAG.4.2023

Zobacz
Główny specjalista ds. edukacji w Dziale Edukacji

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DE.3.2023

Zobacz
Główny specjalista ds. zamówień publicznych w Dziale Zamówień Publicznych

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DSP.111.5.2023

Zobacz
Radca prawny w Dziale Radców Prawnych

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DSP.111.4.2023

Zobacz
Główny specjalista ds. nieruchomości w Dziale Zarządzania Nieruchomościami

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DSP.111.3.2023

Zobacz
Główny specjalista ds. zamówień publicznych w Dziale Zamówień Publicznych

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DSP.111.2.2023

Zobacz
Główny specjalista ds. komunikacji społecznej w Dziale Komunikacji Społecznej

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DKS.2.2023

Zobacz
Robotnik wysoko wykwalifikowany w Dziale Wisła

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DW.1.2023

Zobacz
Inspektor ds. ogrodnictwa w Dziale Rejonu Ogrodniczego 1

Zakończone postępowanie rekrutacyjne

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie nr ZZW.DSP.111.1.2023

Zobacz