Zarządzenie nr 66.2020 z dnia 21.07.2020r. | Port Czerniakowski