Petycje

Realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. 2018 r. poz. 870) przedstawiamy informację o petycjach złożonych do Zarządu Zieleni m.st. Warszawy

 

Numer Tytuł Data wpływu
3/P/2020 Protest mieszkańców Osiedla Służew przeciwko budowie placu zabaw w Parku Dolinka Służewiecka 24.11.2020 r.
1/P/2022 Ratunek dla Prochowni Żoliborz 01.02.2022 r.
3/P/2022 Petycja ws. stanu wybiegu dla psów zlokalizowanego przy ul. Bohaterów Getta na przedpolu Ogrodu Krasińskich 21.02.2022 r.
7/P/2022 Petycja ws. prośby o poprawę oświetlenia okrężnej (głównej) alei w Parku Skaryszewskim w Warszawie 19.12.2022 r.
4/P/2023 Petycja w sprawie rewitalizacji dzikiego parkingu i stworzenie skweru przy budynkach Andersa 16/18/20/22/24/26/28/30 13.10.2023 r.
1/P/2024 Petycja ws. Parku nad POW 29.01.2024 r.
2/P/2024 Petycja ws. Parku nad POW 29.01.2024 r.
3/P/2024 Petycja ws. ponownego umiejscowienia krzyży wzdłuż schodów wiodących na szczyt Kopca Powstania Warszawskiego 28.02.2024 r.