Edukacja

Share

Kamień to miejsce edukacji przyrodniczej dla warszawianek i warszawiaków chcących bliżej poznać ulubioną rzekę i jej naturalne bogactwo, tajemnice drzew, zwierząt czy miejskiej zieleni.

Świadomość ekologiczną budujemy tu od najmłodszych lat. Pawilon ma bogatą ofertę zajęć edukacyjnych skierowanych do stołecznych szkół i przedszkoli. Dzieci, w tym dzieci ze szczególnymi potrzebami, mają okazję wziąć udział w ciekawych lekcjach przyrodniczych prowadzonych przez dendrologów Zarządu Zieleni, edukatorów z Lasów Miejskich czy wiślanych edukatorów Drużyny Kamienia. Powstaje także specjalna oferta skierowana dla dzieci z Ukrainy we współpracy z instytucjami m.st. Warszawy i organizacjami pozarządowymi.

 

Udostępniamy również scenariusze dla klas I-III, IV-VIII oraz dla szkół podnadpodstawowych, lornetki, lupy, broszury edukacyjne, materiały dydaktyczne tj. makiety drzew, liści, ekologiczne koło fortuny itp., projektor, krzesła, stoły.

 

Wtorki Środy Czwartki Pon-Pt.
10.00

11.30

9.00

11.00

10.00 12.00-16.00
Spotkania z dendrologiem/edukatorem Zarządu Zieleni m.st. Warszawy Spotkania z leśnikiem z lasów miejskich Lekcja przyrodniczo geograficzna dot. Doliny Środkowej Wisły Możliwość organizacji własnych zajęć w oparciu o scenariusze i materiały edukacyjne dostępne w Pawilonie Edukacyjnym Kamień*
Klasy I-II podległe pod Biuro Edukacji m.st. Warszawy Przedszkola oraz klasy I-VIII Klasy szkół podstawowych i ponadpodstrawowych w tym szkoły specjalne podległe pod Biuro Edukacji m.st. Warszawy Przedszkola oraz klasy szkolne i przedszkolne
30 os. 30 os. 30 os. 30 os.
Zapisy wg oferty przesyłanej poprzez Biuro Edukacji Zapisy poprzez stronę: https://zapisylasymiejskie.waw.pl/ Zapisy wg oferty przesyłanej poprzez Biuro Edukacji Zapisy telefoniczne: +48222774907