zdjęcia klon jesionolistny od Rokitnickiej | Ochota – gospodarka drzewostanem