mapa klon od Rokitnickiej | Ochota – gospodarka drzewostanem