SZZW_Konica18102410090 | Anulacja wykazu nr ZZW/29/2018