Regulamin przetargu | Pisemny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie na okres 7 lat części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie, w dzielnicy Śródmieście, na Bulwarze Flotylli Pińskiej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej uzupełnionej programem artystyczno-kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym