Załączniki nr 1 i nr 2 do Informatora przetargowego | Pisemny przetarg na wydzierżawienie na okres do 8 lat terenu położonego w dzielnicy Śródmieście przy ul. Zaruskiego z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka wspomagającego uprawianie sportów wodnych z funkcją rekreacyjną, edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą