Informator przetargowy_Przystań Warszawa_13.12.2023 | Pisemny przetarg na wydzierżawienie na okres do 8 lat terenu położonego w dzielnicy Śródmieście przy Bulwarze Flotylli Pińskiej 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E i 1F z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka wspomagającego uprawianie sportów wodnych z funkcją rekreacyjną, edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą