Informator Przetargowy wersja 21.12.2022_v.1.2_wersja_dostępna | Pisemny przetarg na wydzierżawienie na okres do 7 lat terenów położonych w dzielnicy Śródmieście na Płycie Desantu i przy Bulwarze Flotylli Wiślanej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej uzupełnionej programem artystyczno – kulturalnym lub sportowo – rekreacyjnym