INFORMATOR_KONKURSOWY_Wersja_Dostępna | Pisemny konkurs na wydzierżawienie, na okres od 21 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r., 3 części nieruchomości gruntowej, położonej w Parku im. J. Piłsudskiego w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej z pojazdów typu Food Truck