Informator Cypel 2023_21.04.2023 | Pisemny konkurs na wydzierżawienie na okres do 6 miesięcy terenu położonego w Warszawie w dzielnicy Śródmieście na Bulwarze Flotylli Pińskiej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej uzupełnionej programem artystyczno – kulturalnym lub sportowo – rekreacyjnym