Ogłoszenie o konkursie_pawilony_2024 | Pisemny konkurs na wydzierżawienie, na okres do 4 stycznia 2026 r. nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie, w Dzielnicy Śródmieście, na Bulwarze gen. G. S. Pattona z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej