ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
31 stycznia 2024 | Pisemny konkurs na wydzierżawienie, na okres do 4 stycznia 2026 r. nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie, w Dzielnicy Śródmieście, na Bulwarze gen. G. S. Pattona z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej

Pisemny konkurs na wydzierżawienie, na okres do 4 stycznia 2026 r. nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie, w Dzielnicy Śródmieście, na Bulwarze gen. G. S. Pattona z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej

Dokumenty do pobrania

  1. Ogłoszenie o konkursie
  2. Regulamin konkursu
  3. Informator konkursowy z załącznikiem nr 1
  4. Projekt umowy dzierżawy z załącznikami
  5. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu