Rozstrzygnięcie_konkursu_mobilna gastronomia | Pisemny konkurs na wydzierżawienie, na okres do 30.09.2022 r. oraz od 14.04.2023 r. do 30.09.2023 r. czterech nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na położonych na Bulwarze J. Karskiego oraz Bulwarze B. Grzymały-Siedleckiego i przy Skwerze T. Kahla, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej z małych stoisk gastronomicznych rozumianych jako wózek/rower gastronomiczny