ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
28 lipca 2022 | Pisemny konkurs na wydzierżawienie, na okres do 30.09.2022 r. oraz od 14.04.2023 r. do 30.09.2023 r. czterech nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na położonych na Bulwarze J. Karskiego oraz Bulwarze B. Grzymały-Siedleckiego i przy Skwerze T. Kahla, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej z małych stoisk gastronomicznych rozumianych jako wózek/rower gastronomiczny

Pisemny konkurs na wydzierżawienie, na okres do 30.09.2022 r. oraz od 14.04.2023 r. do 30.09.2023 r. czterech nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na położonych na Bulwarze J. Karskiego oraz Bulwarze B. Grzymały-Siedleckiego i przy Skwerze T. Kahla, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej z małych stoisk gastronomicznych rozumianych jako wózek/rower gastronomiczny

Dokumenty do pobrania

1. Ogłoszenie o konkursie_Bulwar J. Karskiego, Bulwar B. Grzymały-Siedleckiego i Skwer T. Kahla_wersja dostępna

2. Informator konkursowy_Bulwar J. Karskiego, Bulwar B. Grzymały-Siedleckiego i Skwer T. Kahla_wersja dostępna

3. Regulamin konkursu_Bulwar J. Karskiego, Bulwar B. Grzymały-Siedleckiego i Skwer T. Kahla_wersja dostępna

4. Zał. 4 do Regulaminu konkursu_wersja dostępna

5. Projekt umowy dzierżawy_Bulwar J. Karskiego, Bulwar B. Grzymały-Siedleckiego i Skwer T. Kahla_wersja dostępna

6. Załącznik nr 1 do umowy_szkic_wersja dostępna

7. Załącznik nr 3 do umowy_protokół zdawczo-odbiorczy_wersja dostępna

8. Załącznik nr 5 do umowy_wzór oświadczenia_wersja dostępna

9. Załącznik nr 7 do umowy_wzór identyfikatora

10. Odpowiedź na pytanie do konkursu_wersja dostępna

11. Rozstrzygnięcie konkursu Bulwar J. Karskiego, Bulwar B. Grzymały-Siedleckiego i Skwer T. Kahla

12. Rozstrzygnięcie konkursu Bulwar J. Karskiego, Bulwar B. Grzymały-Siedleckiego i Skwer T. Kahla_wersja dostępna