ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
15 czerwca 2022 | Pisemny konkurs na wydzierżawienie na okres do 30.09.2022 r. i od 01.04.2023 r. do 30.09.2023 r. części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy Bulwarze B. Grzymały-Siedleckiego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej z pojazdów typu food truck, uzupełnionej usługami towarzyszącymi

Pisemny konkurs na wydzierżawienie, na okres do 30.09.2022 r. i od 01.04.2023 r. do 30.09.2023 r. części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy Bulwarze B. Grzymały-Siedleckiego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej z pojazdów typu food truck, uzupełnionej usługami towarzyszącymi

Dokumenty do pobrania

1. Ogłoszenie o konkursie_Bulwar B. Grzymały-Siedleckiego_wersja dostępna

2. Informator konkursowy_Bulwar B. Grzymały-Siedleckiego_wersja dostępna

3. Regulamin konkursu_Bulwar B. Grzymały-Siedleckiego_wersja dostępna

4. Zał. 4 do Regulaminu konkursu_wersja dostępna

5. Projekt umowy dzierżawy_Bulwar B. Grzymały-Siedleckiego_wersja dostępna

6. Załącznik nr 1 do umowy_wersja dostępna

7. Załącznik nr 2 do umowy_protokół zdawczo-odbiorczy_wersja dostępna

8. Załącznik nr 3 do umowy_wzór oświadczenia_wersja dostępna

9. Załącznik nr 4 do umowy_Zasady poruszania się pojazdami mechanicznymi_wersja dostępna

10. Odpowiedzi na pytania do konkursu_wersja dostępna

11. Odpowiedź na pytanie do konkursu_rozwinięcie_wersja dostępna

12. Odpowiedzi na pytania do konkursu_wersja dostępna

13. Rozstrzygnięcie konkursu_Bulwar B. Grzymały-Siedleckiego

14. Rozstrzygnięcie konkursu_Bulwar B. Grzymały-Siedleckiego_wersja dostępna