ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
8 kwietnia 2022 | Pisemny konkurs na wydzierżawienie, na okres do 3 lat nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w dzielnicy Praga-Południe przy ul. Wybrzeże Szczecińskie 1 o powierzchni 1 300 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej i utrzymanie infrastruktury sanitarnej

Pisemny konkurs na wydzierżawienie, na okres do 3 lat nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w dzielnicy Praga-Południe przy ul. Wybrzeże Szczecińskie 1 o powierzchni 1 300 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej i utrzymanie infrastruktury sanitarnej

Dokumenty do pobrania

1. Ogłoszenie o konkursie_ul. Wybrzeże Szczecińskie 1_wersja dostępna

2. Informator konkursowy_ul. Wybrzeże Szczecińskie 1_wersja dostępna

3. Regulamin konkursu_ul. Wybrzeże Szczecińskie 1_wersja dostępna

4. Zał. 4 do Regulaminu konkursu_wersja dostępna

5. Projekt umowy dzierżawy_ul. Wybrzeże Szczecińskie 1_wersja dostępna

6. Załącznik nr 1 do umowy_do informatora konkursowego_wersja dostępna

7. Załącznik nr 2 do umowy_protokół zdawczo-odbiorczy_wersja dostępna

8. Załącznik nr 3 do umowy_wzór oświadczenia_wersja dostępna

9. Załącznik nr 4 do umowy_Zasady poruszania się pojazdami mechanicznymi_wersja dostępna

10. Rozstrzygnięcie konkursu_ul. Wybrzeże Szczecińskie 1

11. Rozstrzygnięcie konkursu_ul. Wybrzeże Szczecińskie 1_wersja dostępna