ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip ikonka_flaga_um_warszawa
11 marca 2022 | Pisemny konkurs na wydzierżawienie, na okres do 3 lat czterech części nieruchomości gruntowych zabudowanych, położonych przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie na Bulwarze gen. G. S. Pattona z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej, kulturalnej/społeczno-edukacyjnej, sezonowych ogródków gastronomicznych oraz utrzymanie infrastruktury sanitarnej.

Pisemny konkurs na wydzierżawienie, na okres do 3 lat czterech części nieruchomości gruntowych zabudowanych, położonych przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie na Bulwarze gen. G. S. Pattona z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej, kulturalnej/społeczno-edukacyjnej, sezonowych ogródków gastronomicznych oraz utrzymanie infrastruktury sanitarnej.

Dokumenty do pobrania

1. Ogłoszenie o konkursie_Bulwar gen. G. S. Pattona_wersja dostępna

1a. Ogłoszenie_Bulwar gen. G. S. Pattona_22.03.2022

2. Informator konkursowy_Bulwar gen. G. S. Pattona_wersja dostępna

2a. Informator konkursowy_Bulwar gen. G. S. Pattona_wersja dostępna_stan na 22.03.2022

3. Regulamin konkursu_Bulwar gen. G. S. Pattona_wersja dostępna

3a. Regulamin konkursu_Bulwar gen. G. S. Pattona_wersja dostępna_stan na 22.03.2022

4. Zał. 4 do Regulaminu konkursu_wersja dostępna

5. projekt umowy dzierżawy_Bulwar gen. G. S. Pattona_wersja dostępna

6. Załącznik nr 1 do umowy_do informatora konkursowego_a

7. Załącznik nr 1 do umowy_do informatora konkursowego_b

8. Załącznik nr 2 do umowy_protokół zdawczo-odbiorczy_wersja dostępna

9. Załącznik nr 3 do umowy_wzór oświadczenia_wersja dostępna

10.Załącznik nr 4 do umowy_Zasady poruszania się pojazdami mechanicznymi_wersja dostępna

11.Załącznik nr 7 do umowy_Specyfikacja prac remontowych_wersja dostępna

12.Rozstrzygnięcie_konkursu_Bulwar gen. G. S. Pattona

13.Rozstrzygnięcie_konkursu_Bulwar gen. G. S. Pattona_wersja dostępna