3.1 Załącznik nr 1 do Informatora – Zasady odtworzenia i renowacji trawników | [UWAGA ZMIANY] Pisemny konkurs na wydzierżawienie, na okres do 3 lat części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie, w dzielnicy Śródmieście, na Bulwarze B. Grzymały-Siedleckiego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności artystyczno-kulturalnej, społeczno-edukacyjnej lub sportowo-rekreacyjnej uzupełnionej działalnością gastronomiczną