rozstrzygniecie konkursu Park Skaryszewski wersja dostępna | Pisemny konkurs na wydzierżawienie, na okres do 3 lat, części nieruchomości gruntowej, częściowo zabudowanej, położonej w Parku Skaryszewskim w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej uzupełnionej działalnością sportowo-rekreacyjną