ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
9 stycznia 2024 | Pisemny konkurs na wydzierżawienie, na okres do 1 roku dziewięciu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Dzielnicy Śródmieście, Ochota i Praga Południe z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej z małych stoisk gastronomicznych rozumianych jako wózek/rower gastronomiczny

[UWAGA ZMIANY] Pisemny konkurs na wydzierżawienie, na okres do 1 roku dziewięciu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Dzielnicy Śródmieście, Ochota i Praga Południe z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej z małych stoisk gastronomicznych rozumianych jako wózek/rower gastronomiczny

Dokumenty do pobrania

  1. Ogłoszenie o konkursie
  2. Informator konkursowy
  3. Regulamin konkursu
  4. Regulamin Komisji Konkursowej
  5. Projekt umowy dzierżawy z załącznikiem
  6. Ogłoszenie o zmianie konkursu
  7. Informator konkursowy – wersja ujednolicona
  8. Regulamin Konkursu – wersja ujednolicona 
  9. Rozstrzygnięcie konkursu
  10. Rozstrzygnięcie konkursu wersja dostępna