ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip ikonka_flaga_um_warszawa
16 maj 2022 | Pisemny konkurs na udostępnienie na okres trzech lat miejsc cumowniczych - infrastruktury i powiązanej zależnie części nieruchomości pokrytej wodą na cele rozwoju i upowszechniania żeglugi śródlądowej i rekreacji wodnej na terenie m.st. Warszawy wraz z usługami towarzyszącymi na rzece Wiśle w Warszawie w Dzielnicy Śródmieście – miejsca cumownicze nr 7 i 9 przy bulwarze Jana Karskiego i miejsce cumownicze nr 5 przy bulwarze gen. Pattonaj

Pisemny konkurs na udostępnienie na okres trzech lat miejsc cumowniczych – infrastruktury i powiązanej zależnie części nieruchomości pokrytej wodą na cele rozwoju i upowszechniania żeglugi śródlądowej i rekreacji wodnej na terenie m.st. Warszawy wraz z usługami towarzyszącymi na rzece Wiśle w Warszawie w Dzielnicy Śródmieście – miejsca cumownicze nr 7 i 9 przy bulwarze Jana Karskiego i miejsce cumownicze nr 5 przy bulwarze gen. Pattona

Share

Dokumenty do pobrania

 1. Ogłoszenie o konkursie
 2. Załącznik nr 1 do OGŁOSZENIA – wzór oferty
 3. załącznik nr 1 do OGŁOSZENIA – wzór oferty
 4. Załącznik nr 2 do OGŁOSZENIA – umowa udostępnienia miejsce cumownicze
 5. załącznik nr 8 do UMOWY art777
 6. załącznik nr 8 do UMOWY art777
 7. załącznik nr 3 do OGŁOSZENIA – Regulamin Konkursu
 8. Załącznik nr 1 do REGULAMINU KONKURSU – wzór porozumienia media
 9. załącznik nr 4 do OGŁOSZENIA – Regulamin Komisji Konkursowej
 10. załącznik nr 5 do OGŁOSZENIA – oświadczenie o niezaleganiu z opłatami
 11. załącznik nr 5 do OGŁOSZENIA – oświadczenie o niezaleganiu z opłatami
 12. załącznik nr 6 do OGŁOSZENIA – zobowiązanie do realizacji programu
 13. załącznik nr 6 do OGŁOSZENIA – zobowiązanie do realizacji programu
 14. Rozstrzygnięcie konkursu

 

 

 

 

Share