Zalacznik nr 6_Zobowiazanie do realizacji programu | Najem obiektu pływającego SAUNA WISŁA wraz z miejscem cumowniczym w Porcie Czerniakowskim oraz świadczenie usługi saunowania dla mieszkańców m. st. Warszawy