Zalacznik nr 5_Oswiadczenie o niezaleganiu z opłatami | Najem obiektu pływającego SAUNA WISŁA wraz z miejscem cumowniczym w Porcie Czerniakowskim oraz świadczenie usługi saunowania dla mieszkańców m. st. Warszawy