ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
03 października 2022 | pisemny konkurs na najem obiektu pływającego sauna wisła wraz z miejscem cumowniczym w porcie czerniakowskim oraz świadczenie uslugi saunowania dla mieszkańców m.st. warszawy

Najem obiektu pływającego SAUNA WISŁA wraz z miejscem cumowniczym w Porcie Czerniakowskim oraz świadczenie usługi saunowania dla mieszkańców m. st. Warszawy

Dokumenty do pobrania

  1. Ogloszenie o konkursie Sauna Wisla
  2. Zalacznik nr 1_Wzor oferty
  3. Zalacznik nr 2_Wzor umowy najmu
  4. Zalacznik nr 3_Regulamin Konkursu
  5. Zalacznik nr 4_Regulamin komisji konkursowej
  6. Zalacznik nr 5_Oswiadczenie o niezaleganiu z opłatami
  7. Zalacznik nr 6_Zobowiazanie do realizacji programu
  8. Zal do Regulaminu Konkursu
  9. Odpowiedz na pytania 14102022
  10. Wynik konkursu