Zoobowiązanie do realizacji programu | Pisemny konkurs na najem obiektu pływającego „Przystanek C” wraz z miejscem cumowniczym