Regulamin konkursu | Pisemny konkurs na najem obiektu pływającego „Przystanek C” wraz z miejscem cumowniczym