Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami | Pisemny konkurs na najem obiektu pływającego „Przystanek C” wraz z miejscem cumowniczym